SL VIỆT NAM gửi tới khách hàng quy chế hoạt động và thời gian làm việc của công ty:

1. Bộ máy doanh nghiệp:

sơ đồ tổ chức vncote

2.Thời gian làm việc.

  Toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty thực hiện làm việc theo thời gian làm việc:

– Ngày làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (nghỉ lễ, phép theo quy định của nhà nước)

– Thời gian làm việc: buổi sáng 7h30 – 12h, buổi chiều 13h30 – 17h

*** SL VIỆT NAM cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và hợp tác lâu dài ***