• THÔNG TIN THANH TOÁN:

– TK công ty: Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Tuấn Trung

STK: 28910000151203 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Ngọc Khánh – Đống Đa – Hà Nội

– TK cá nhân: Đỗ Văn Sáng

STK: 190321146024 Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), chi nhánh Xa La – Hà Đông – Hà Nội

– TK cá nhân: Trần Thị Nguyệt

STK: 42710000462512 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Ngọc Khánh – Đống Đa – Hà Nội

– SĐT kế toán: Ms. Nguyệt 0968 468 356